“Οι Αισθηματίες ταξιδεύουν Μόναχο τον Νοέμβριο”

14-23 Νοεμβρίου, η Ελληνική Εβδομάδα Κινηματογράφου

https://www.facebook.com/video.php?v=560270210741564